VÒNG QUAY KIM CƯƠNG CAO CẤP
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
K****i Bạn Trúng 1500 Kim Cương 00:15 18-05-2022
N****g Bạn Trúng 1500 Kim Cương 00:00 18-05-2022
****y Bạn Trúng 1500 Kim Cương 23:45 17-05-2022
L****i Bạn Trúng 1500 Kim Cương 23:30 17-05-2022
N****h Bạn Trúng 1500 Kim Cương 23:15 17-05-2022
K****i Bạn Trúng 5000 Kim Cương 23:00 17-05-2022
T****o Bạn Trúng 10000 Kim Cương 22:45 17-05-2022
T****u Bạn Trúng 1500 Kim Cương 22:30 17-05-2022
T****n Bạn Trúng 5000 Kim Cương 22:15 17-05-2022
T**** Bạn Trúng 3000 Kim Cương 22:00 17-05-2022
A**** Bạn Trúng 1500 Kim Cương 21:45 17-05-2022
H****n Bạn Trúng 3000 Kim Cương 21:30 17-05-2022
H****o Bạn Trúng 10000 Kim Cương 21:15 17-05-2022
T****o Bạn Trúng 1500 Kim Cương 21:00 17-05-2022
H**** Bạn Trúng 1500 Kim Cương 20:45 17-05-2022
B****o Bạn Trúng 10000 Kim Cương 20:30 17-05-2022
T****a Bạn Trúng 3000 Kim Cương 20:15 17-05-2022
K****n Bạn Trúng 10000 Kim Cương 20:00 17-05-2022
N****h Bạn Trúng 10000 Kim Cương 19:45 17-05-2022
T****h Bạn Trúng 1500 Kim Cương 19:30 17-05-2022