VÒNG QUAY KIM CƯƠNG CAO CẤP
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
D**** Bạn Trúng 5000 Kim Cương 16:45 16-08-2022
H****m Bạn Trúng 10000 Kim Cương 16:30 16-08-2022
P****n Bạn Trúng 3000 Kim Cương 16:15 16-08-2022
K****n Bạn Trúng 3000 Kim Cương 16:00 16-08-2022
M****n Bạn Trúng 10000 Kim Cương 15:45 16-08-2022
V**** Bạn Trúng 3000 Kim Cương 15:30 16-08-2022
L****n Bạn Trúng 1500 Kim Cương 15:15 16-08-2022
K****m Bạn Trúng 1500 Kim Cương 15:00 16-08-2022
M****m Bạn Trúng 1500 Kim Cương 14:45 16-08-2022
D****g Bạn Trúng 10000 Kim Cương 14:30 16-08-2022
B****n Bạn Trúng 3000 Kim Cương 14:15 16-08-2022
N****o Bạn Trúng 3000 Kim Cương 14:00 16-08-2022
K****g Bạn Trúng 5000 Kim Cương 13:45 16-08-2022
M****i Bạn Trúng 1500 Kim Cương 13:30 16-08-2022
T****i Bạn Trúng 1500 Kim Cương 13:15 16-08-2022
P****t Bạn Trúng 1500 Kim Cương 13:00 16-08-2022
T****g Bạn Trúng 3000 Kim Cương 12:45 16-08-2022
N****n Bạn Trúng 3000 Kim Cương 12:30 16-08-2022
****m Bạn Trúng 10000 Kim Cương 12:15 16-08-2022
N****g Bạn Trúng 1500 Kim Cương 12:00 16-08-2022