Random Free Fire 50K

Thử Vận May Sơ Cấp 50K

Thử Vận May Phải Chấp Nhận Hên Xui

60% Nick Đúng Mật Khẩu, 40% Sai Mật Khẩu, 30% Nick Có 3000 KC, 20% Có Thông Tin Và Bị Xác Minh, 10% Nick Cùi

Tất Cả Tài Khoản Đăng Nhập Bằng Facebook

Không hỗ trợ những ních tự xác minh ảnh 

100% Nick Đúng Mật Khẩu Trắng Thông Tin

Chú ý gỡ bỏ tất cả tài khoản trên ứng dụng Facebook sau đó đăng nhập nick bằng mạng 3G 4G để hạn chế bị xác minh danh tính

Đa phần các nick đều có mã xác nhận ở phần thông tin bổ sung nick để tránh bị Checkpoin

Khách hàng không được thay đổi Email, SDT , Mật Khẩu  ( vì đó là  thông tin ảo không ảnh hưởng gì)