Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
kaku2011
3,200,000 VND
2
az90az9000
2,470,000 VND
3
0818073
2,130,000 VND
4
bucacanhdi
1,400,000 VND
5
englisgkid010
1,400,000 VND
6
QDat12389
1,150,000 VND